BUROKRIS

Buro Kris is een inspirerend en creatief ontwerpbureau voor de buitenruimte in de meest brede zin. Het bureau werkt met plezier aan ontwerpen voor zowel stad als landschap; op de meest uiteenlopende schaalniveaus. De opdrachten betreffen landschaps- plannen, inrichting van de buitenruimte, particuliere tuinen, landschappelijke inpassingen, boerenerven, visualisaties, grafisch vormgeving en fotografie.
Opdrachtgevers zijn overheden, projectontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren. 
VISIE

Ontwerpen geïnspireerd door specifieke karak- teristieken van het betreffende landschap, zo ontstaan unieke ontwerpen waarin het verleden, het heden en de toekomst met elkaar worden verbonden. In het ontwerpproces wordt gestreefd naar een gezonde balans tussen natuur en optimale gebruiks- mogelijkheden voor de mens. Het ontwerp is geslaagd wanneer het gebruiksvriendelijk, evenwichtig en functioneel is.
SAMENWERKING

Buro Kris is een klein bureau met alle aandacht voor de wensen van de opdrachtgever. De complexiteit van veel opgaven biedt de kansen voor bijzondere samen- werkingsverbanden. Deze zorgen voor verrassende in- zichten en inspiratie. Afhankelijk van het project werkt Buro Kris samen met specialisten zoals steden- bouwkundige, architecten, ecologen en beeldende kunstenaars.