De Danenberg
Landschapspark De Danenberg is een robuuste af-scherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark (Park15). Het landschapspark vervult een rol als ‘groen prikkeldraad’ omdat het verdere verstedelijking tegen- houdt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aan- leggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen waarmee een duurzame landschappelijke impuls aan het gebied wordt gegeven. Het plan sluit aan op de naastgelegen landschapspark Loenen en park Lingezegen en vormt daarmee de ontbrekende schakel tussen deze gebieden. Hierdoor ontstaat een land- schapsstructuur die van betekenis is voor de gehele regio.

Door onder meer realiseren van nieuwe natuur zoals het verbreden van de Rietgraaf, het aanleggen van open water en natuurvriendelijke oevers, aanleg van fiets- en wandelverbindingen en kleinschalige woningbouw passend bij het dorpse karakter zal het plangebied in landschappelijke en ecologische waarden versterkt worden.

K3Delta
2012 | dienstverband Pouderoyen Compagnons