Wientjesvoort-Zuid
Het recreatiepark maakt onderdeel uit van landgoed Wientjesvoort. Dit wordt ruimtelijk herkenbaar gemaakt door in het plangebied een landgoedkarakter te realiseren en het terrein meer uitstraling naar zijn omgeving toe te geven, waarbij met name landschappelijk aansluiting gezocht wordt bij Huis Wientjesvoort, de Baaksche Beek en het omringende agrarische dekzandlandschap.

De ruimtelijke structuren op het terrein, die nu door achterstallig onderhoud minder herkenbaar of deels verdwenen zijn, worden versterkt en gerenoveerd. Zoals herstel van het beekdal, de houtwallen en houtsingels.

Landschappelijk gezien bestaat het recreatiepark uit open bloemrijke graslanden omzoomd door eiken- singels met onderbeplanting en een meer besloten deel, bestaande uit bos met onderbeplanting. In het bosgedeelte zijn 30 recreatiewoningen gesitueerd.  

Wientjesvoort BV
2011 | dienstverband Pouderoyen compagnons